Zestawienie gwiazd, które…

Zestawienie gwiazd, które przez duże zespoły teleskopów jesteśmy w stanie obserwować już nie jako punkty, a tarcze wraz ze szczegółami powierzchni. Decyduje tu oczywiście rozmiar rzeczywisty gwiazdy i jej odległość od Ziemi, dlatego dotyczy tylko pobliskich czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów. Najlepszym zdjęciem gwiazdy innej niż Słońce jest uzyskany w 2017 roku obraz Antaresa. Niestety nawet najbliższe gwiazdy mają zbyt małą średnicę kątową, aby bazując na dzisiejszym sprzęcie, można cokolwiek więcej wyciągnąć z ich obrazów. Dla skali tarcza Plutona widzianego z Ziemi.

#astronomia #kosmos #infografika #ciekawostki #nauka #gruparatowaniapoziomu