Wiesz, że peroksydaza…

Wiesz, że peroksydaza chrzanowa – enzym obecny m.in. w chrzanie pospolitym wykorzystywana jest w oznaczeniach hormonalnych metodą ELISA?

pokaż spoiler Nie chrzanię (✌ ゚ ∀ ゚)☞

via wikipedia

Peroksydaza chrzanowa (HRP, od ang. horseradish peroxidase) – enzym zawarty, między innymi, w chrzanie pospolitym, znajdujący szerokie zastosowanie w biologii molekularnej. Jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej 44 kDa, zawierającą cztery reszty lizynowe. Podobnie jak inne peroksydazy, zawiera cząsteczkę hemu jako koenzym.

W zależności od użytego substratu efektem katalizowanej reakcji może być barwny – fluorescencyjny lub chemiluminescencyjny – produkt, dzięki czemu jest on łatwy do wykrycia. Peroksydazę chrzanową stosuje się, po sprzężeniu (tak zwanej koniugacji) z przeciwciałami drugorzędowymi, w technikach ELISA i western blot.

W neurohistologii peroksydaza chrzanowa stosowana jest do badania transportu aksonalnego.

#nauka #gruparatowaniapoziomu #ciekawostki #liganauki