Uwaga, zakładam nowy tag na…

Uwaga, zakładam nowy tag na wykopie: #codziennabekaznauki

Co będzie w tym tagu? Codzienna beka z nauki. Będą tutaj wrzucał różne teorie kiedyś głoszone przez naukę, które potem zostały obalone. Nauka jak wiadomo to stan aktualnej wiedzy ludzi. Kiedyś nauka głosiła pewne rzeczy, a potem bum cyk cyk, nowe badania i po teoriach. Swoją drogą przenieśmy się może do 3000 roku – o jaka beka będzie wtedy z naszych czasów i naszych teorii 🙂 Ale do rzeczy:

TEORIE EMISJI

Teorie emisji, teorie emisyjne, zwane również teoriami emitera lub balistycznymi teoriami światła – teorie fizyczne w optyce i elektrodynamice, alternatywne zarówno dla teorii eteru, jak i szczególnej teorii względności (STW). W teoriach emisyjnych, tak jak w STW, światło w próżni jest zawsze emitowane z prędkością c względem źródła. Jednak zamiast zakładać niezmieniczość c, teorie emisyjne postulują transformacje galileuszowskie. Niektóre teorie emisji zachowują lub próbowały zachować zasadę względności, tak jak STW, bo nie ma w nich wyróżnionego układu odniesienia dla transmisji światła. W tym celu teorie emitera modyfikowały standardową elektrodynamikę Maxwella, by była bardziej zgodna z mechaniką newtonowską.

Teorie emisyjne wyjaśniają wyniki doświadczeń Michelsona-Morleya i Kennedy’ego-Thorndike’a. Poza nauką głównego nurtu wciąż istnieją zwolennicy tych teorii, ale większość fizyków uważa je za definitywnie obalone

ODRZUCZENIE TEORII EMISJI

Argument Willema de Sittera przeciwko teorii emisj (pic rel) Zgodnie z prostą teorią emisji światło porusza się z prędkością c, względem emitera. Jeżeli jest to prawda, światło wysłane z gwiazdy w układzie podwójnym – z różnych miejsc orbity gwiazdy – podróżowałoby ku obserwatorowi z różnymi prędkościami. Dla pewnych kombinacji prędkości orbitalnej, odległości oraz inklinacji „szybkie” światło, wysłane podczas ruchu gwiazdy ku obserwatorowi, przegoniłoby światło wysłane podczas ruchu odwrotnego. Obserwator zobaczyłby wiele dziwnych efektów, w tym (a) zilustrowaną tu dziwną krzywą świetlną układu podwójnego, której nigdy nie zaobserwowano (b) ekstremalne dopplerowskie przesunięcie ku czerwieni i fioletowi krzywej światła, implikujące silnie nie-keplerowską orbitę (c) rozbicie linii widmowych (jednoczesne przybywanie światła przesuniętego ku czerwieni i fioletowi) oraz (d) podczas obserwowania układu przez teleskop widać by było okresowe rozbicie do na wiele obrazów

Oprócz tego także źródła ziemskie negują teorię emisji (doświadczenie Sadeha oraz doświadczenia Fillipasa i Foxa) oraz Interferometria. Możecie sobie poczytać.

(źródło: wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Teorie_emisji)

#nauka #codziennabekaznauki #oswiadczenie #truestory