U swoich początków Brzeźno…

U swoich początków Brzeźno było rybacką osadą, należącą do oliwskich cystersów. Życie brzeźnieńskich rybaków nie należało do najłatwiejszych, o czym możemy się przekonać zaglądając do wilkierza opata Konarskiego z 1616 roku:

LXVIII. Rybacy, którzy lub nad morzem lub nad jeziorami albo gdziekolwiek nad rzekami siedzą, powinni będą według słuszności od wszystkich sieci, siatków albo jakichkolwiek instrumentów, któremi zwykli robić i ryby łowić, jakie się poławiają według czasów sposobnych, należytą kwotę panu i zwierzchności swojej oddawać nieodłowcznie, to jest aby w każdy poniedziałek, śrzodę, piątek i w sobotę ryby do dworu oddawane były. Na co szołtysi wszelką baczność i staranie mieć powinni, pod utraceniem ich prawa, aby żadna krzywda i szkoda zwierzchności przez to się nie działa.
Na zdjęciu – jeden z domków leżących w sercu dawnej wsi Brzeźno (Pułaskiego/Kruczkowskiego).

#gdansk #ciekawostkihistoryczne #historia #trojmiasto #ciekawostki #nauka #polska