Rzecznik praw obywatelskich…

Rzecznik praw obywatelskich zainteresował się sprawą przesłuchiwania studentów przez policję i prawników Ordo Iuris w sprawie Ewy Budzyńskiej.

Przypmnijmy: studenci wnieśli skargę na Budzyńską, po tym jak na swoich wykładach posługiwała się antynaukowymi źródłami, kobieta twierdziła że antykoncepcja jest zachowaniem aspołecznym i równoznacznym z aborcją. Uczelnia wszczęła postępowanie przeciwko wykładowcy.

Teraz ktoś doniósł na studentów że ci rzekomo mieli pomówić wykładowcę i fabrykować przeciwko niej dowody. Oskarżyciela reprezentują prawnicy Ordo Iuris.

Pierwsze 4 przesłuchania odbywały się bez pełnomocników studentów.

Uczelnia wydała oświadczenie i stwierdziła że czynności organów ścigania podejmowane w czasie, gdy toczy się nadal postępowanie przed organami uczelni, są odbierane przez wielu członków wspólnoty Uniwersytetu, jako ingerujące w autonomię funkcjonowania jego organów.

Kolejne przesłuchiwania studentów odbywały się już z udziałem pełnomocników, pomimo tego mecenasi ich reprezentujący stwierdzili że same przesłuchania są bardzo uciążliwe i trwają po kilka godzin.

#neuropa #bekazprawakow #bekazkatoli #prawo #nauka #polska #4konserwy