Paul Erdős – Węgierski…

Paul Erdős – Węgierski matematyk, był jednym z najwybitniejszych matematyków dwudziestego wieku, zajmował się wieloma dziedzinami, głównie z teorii liczb, kombinatoryki i teorii grafów.

Słabością Erdősa była jego skłonność do amfetaminy. Używał tej substancji w małych dawkach zamiast kawy, twierdząc, że pomaga mu ona w myśleniu. Pewnego razu przyjaciel, Ronald Graham, założył się z nim o sporą sumę pieniędzy, że Paul nie wytrzyma miesiąca bez środków pobudzających. Erdős wygrał zakład, ale do końca życia miał do Grahama uraz o to, że ten „powstrzymał postępy matematyki na cały miesiąc”.

Ciągle podróżował, rzadko kiedy zagrzewał w jednym miejscu ponad miesiąc. Pracował po 19 godzin dziennie, co było możliwe tylko przy pomocy amfetaminy. Dzięki temu współpracował z ogromną ilością innych matematyków. Erdős odwiedzał swoich przyjaciół w 25 krajach, starając się pokazywać im nowe problemy oraz rozwiązania, nie goszcząc nigdy u nikogo dłużej niż miesiąc i nie troszcząc się o swoje potrzeby. To na gospodarzu spoczywał obowiązek troski o „wujka Paula”: zapewnienie mu noclegu, dawki amfetaminy oraz możliwości transportu do następnego matematyka. Przez wszystkie lata swojego życia napisał prawdopodobnie więcej pracy naukowych, niż jakikolwiek inny matematyk. Pracował nad problemami kombinatoryki, teorii grafów, teorii liczb, analizy klasycznej, teorii aproksymacji, teorii mnogości i teorii prawdopodobieństwa. Napisał około 1525 prac, z czego większość we współpracy z innymi matematykami.
#nauka #matematyka #amfetamina #narkotykizawszespoko #gruparatowaniapoziomu