Kontynuacja spadku jasności i…

Kontynuacja spadku jasności i temperatury Betelgezy – stan na 20 I 2020 r.

Jak donosi Astronomer Telegram w dniu 20 stycznia 2020 r., obserwacje astronomiczne i ich analiza, dokonana przez Edward’a Guinan’a i Richard’a Wasatonic’a, z Villanova University, wskazują, iż Betelgeza dalej wykazuje spadek w obserwowanej jasności gwiazdy, która w tej chwili (tj. na 20.01.2020 r.) wynosi ok. 1.506 magnitudo (spadek 0,2 mag od grudnia 2019 r. – dla porównania jasność trzeciej najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Oriona – Bellatrix [Gamma Orionis, γ Ori] wynosi obecnie ~+1.62 mag), zaś temperatura od września 2019 r. gwiazdy według szacunków, na podstawie obserwacji, spadła już o ok 100 K . Betelgeza jest aktualnie najzimniejsza i najsłabiej „świecąca” od przeszło 25 lat. Niemniej, przypuszcza się, że w tym tygodniu już Betelgeza powinna nieco „przystopować”, aczkolwiek od przełomu stycznia/lutego znowu może nieco „przyciemnieć” by później nieco się „rozjaśnić”, zgodnie z 420 dniowym cyklem. Jeśli jednak, po tym okresie będzie ona nadal przyciemniać zaczną być brane pod uwagę inne możliwości niż wynikające z cykli gwiazdy. Naukowcy szacują także, iż w związku ze zmianami temperatury i jasności gwiazdy jej promień mógł wzrosnąć o ok. 9%.

#nauka #fizyka #astrofizyka #astronomia #kosmologia #kosmos #wszechswiat #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow