Klimatyczne ABC….

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarny podręcznik na temat zmian klimatu [Open Ac.] >>> ZNALEZISKO

Nowy podręcznik akademicki na temat zmian klimatu do pobrania za darmo.

W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał niniejszy podręcznik. Współtworzą go także badacze z innych ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólne kompendium podstawowych zagadnień stworzyło 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria. Jest to zatem podręcznik interdyscyplinarny, tak jak samo zagadnienie zmiany klimatu.

#nauka #gruparatowaniapoziomu #klimat #globalneocieplenie #liganauki #ligamozgow #ciekawostki #mikroreklama #zmianyklimatu #naukaoklimacie