Dopiero niedawno zaczęliśmy…

Dopiero niedawno zaczęliśmy odkrywać, jak fundamentalną rolę w przyrodzie i ewolucji życia na Ziemi odgrywają wirusy. Czym właściwie są i skąd się wzięły? >>> ZNALEZISKO

Wolny dostęp artykułu z Tygodnika Powszechnego nt. wirusów.
Polecam.

To wszystko to tylko czubek wirusowej góry lodowej! Dzięki swojej infekcyjnej uniwersalności – oraz pewnej niedbałości w replikowaniu swoich genów – wirusy bardzo często „podkradają” materiał genetyczny swoich gospodarzy i przenoszą go dalej. Takie wirusowe transfery genów mogły odpowiadać za jedne z największych innowacji w historii ewolucji (np. powstanie czworonożności u kręgowców). Do dziś widzimy jaskrawe ślady wirusowych ingerencji w naszych własnych ciałach. Na przykład centralne z punktu widzenia naszego układu nerwowego geny ARC (ważne m.in. w procesach konsolidacji wspomnień czy w modelowaniu nowych połączeń nerwowych w naszych mózgach) mogą przenosić swoje RNA między komórkami nerwowymi poprzez przypominające wirusy białkowe pęcherzyki. Nasz mózg, a być może również i inne zaawansowane ewolucyjnie cechy, możemy więc zawdzięczać nanoskopowym, nieuchwytnym replikatorom krążącym wokół nas.

#gruparatowaniapoziomu #ligamozgow #liganauki #ciekawostki #nauka #mikrobiologia #biologia #wirus #przyroda #tygodnikpowszechny #mikroreklama