Dawid Myśliwiec, znany także…

Dawid Myśliwiec, znany także jako naukowy bełkot (choć to jest nazwa niefortunna, bo przytacza bardzo dużo wiedzy, gorzej z filozofią, to powinien być filozoficzny bełkot) UJAWNIA, że przygotowując się do filmu (o autyzmie), chciał go opublikować w marcu 2016, ale stwierdził, że wie za mało, więc przeczytał o tym książki (co zajęło mu rok), ale potem uznał, że jest do tyłu z materiałami, bo książki są z 2015, więc musiał przejrzeć najbardziej aktualne artykuły (z naukową wiedzą). Rozumiecie, że on musiał cały czas uaktualniać wiedzę? A wiedzieliście, że jak stary dziad, Arystoteles wymyślił indukcję 2400 lat temu, to nic nie trzeba było uaktualniać i jest ona wciąż tak samo dobra (i używana w matematyce)?

Teraz już wiecie, co miał na myśli Platon, kiedy mówił, że fizyka (pierwsza nauka) daje tylko pogląd na świat, natomiast wiedzę pewną i nieodwołalną daje metafizyka (pierwsza filozofia) ~> https://filozofuj.eu/jan-wolenski-filozofia-i-nauka/.

#filozofia #nauka #naukowybelkot #gruparatowaniapoziomu #takaprawda dla zasięgu #heheszki #katolicyzm #4konserwy #neuropa

*Parmenides, a za nim Platon traktowali episteme jako wiedzę pewną oraz nieodwoływalną i przeciwstawiali ją opinii, czyli doksie. Wszelako Platon zauważył, że opinia może być uzasadniona lub nie. Tak czy inaczej, badanie empiryczne prowadzi co najwyżej do opinii, natomiast metoda episteme, reprezentowana przez matematykę, jest czysto rozumowa.
**fizyka bada świat przez doświadczenie, matematyka bada liczby, które są częścią metafizyki, dlatego pozwoliłem sobie, tak je wstawić.
*** nie mówię o aktualnej nauce, która łączy filozoficzny namysł, konstruuje hipotezy, a potem sprawdza je w doświadczeniu, bo Kant wykazał, że nie da się wiedzy uogólnić do rozumienia (Krytyka czystego rozumu).
**** trochę upraszczam