Ciekawostka: Najdłużej…

Ciekawostka: Najdłużej sprawującym swoją funkcję sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. wybieranym na tę funkcję przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa ONZ większością głosów (a zatem wybieranym ze względu na uznanie jego dorobku, mądrość i logikę wywodu itd.)
był polski profesor prawa międzynarodowego, profesor UW, doktor po UJ, do swojej śmierci członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Manfred Lachs

#gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne #prawo #dyplomacja #nauka #naukawpolsce #polska